© Kringelmyras kennel 2012 | Design: Jessling Original & Layout

Smilla

SE43672/2016

röd tik

Född 2016-06-21

HD B

Meriter: cert

Kringelmyras Beautifly

Sutamuroku Smilin' Black Boy

Ch Katai's Red Boy

Kotarou Go Seishirousou

Ch Katai's Screamin' Mimi

Ch We-Sedso Unryu

Ch Homare No Kochou Go Takahirasou

Stämmlocks Atarashii Honto

CH Honto-No Momoko

Ch Shingen Go Chousei Sou

Yamazakura's Airashii Majo

Ch Honto-No Fujiyamato

Ch Stämmlocks Kochou